»  Objednávky ke koupi medu v e-shopu.  «


 

Nejlepší med je přímo od včelaře. Kvalitní a zdraví prospěšný med bez přísad a znehodnocení nakoupíte u nás téměř přímo z úlu. Právě takovou čistě přírodní kvalitu a pravou medovou chuť vám zaručíme na naší včelí farmě.

 


Prodej medu ze dvora

Pokud máte zájem dozvědět se více o prodeji produktů ze dvora, přejděte na prezentaci o prodeji ze dvora od Státní veterinární správy  nebo:

–   http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/legislativa/prodej-ze-dvora/
–   http://www.cschms.cz/DOC_AKCE/1046_Prodej_ze_dvora_-_legislativa.pdf

Chovatel může v malých množstvích prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včelstev, v tržnici nebo na tržišti, a nebo jej dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včelstev; je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti, anebo dodáván do maloobchodní prodejny, musí být označen jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle jeho původu a údajem o jeho množství, a je-li dodáván do maloobchodní prodejny, také datem minimální trvanlivosti,

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) § 27a

 

Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti chovatele, hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, a nebo k dodání medu chovatelem do maloobchodní prodejny na území příslušného kraje, v němž má chovatel trvalý pobyt nebo v němž se nachází stanoviště včelstev, která zásobuje přímo konečného spotřebitele, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.

Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství § 15